WatTruyen.Com

[0608] Cứ ngỡ

Ngẫu nhiên

16160

Đang cập nhật

13-01-2022

[0608] Cứ ngỡ

1821 lượt thích / 16160 lượt đọc
"Cứ ngỡ" 2 từ mà chúng ta tưởng tượng ra, nhưng tất cả lại không phải như vậy. Giống như có nhưng mối quan hệ cứ ngỡ là tất cả, nhưng không vậy. Cứ ngỡ sẽ bền lâu. Cứ ngỡ sẽ không có khó khăn. Cứ ngỡ sẽ có một tình yêu trọn vẹn ... v.v.