WatTruyen.Com

 [12 Chòm Sao] Lọt Vào Tay Vampire

Ma cà rồng

50551

Hoàn thành

24-07-2017

[12 Chòm Sao] Lọt Vào Tay Vampire

1288 lượt thích / 50551 lượt đọc
- khi cái thiện bị dẫm nát thì cái ác sẽ lên ngôi...đừng trách tại sao tôi ác mà phải trách chính em đã tạo ra chữ Hận trong lòng tôi....quá lớn

5 chương mới nhất truyện [12 Chòm Sao] Lọt Vào Tay Vampire