WatTruyen.Com

(12 Chòm Sao) Ngàn Dặm Tương Tư

Fanfiction

37637

Đang cập nhật

09-10-2020

(12 Chòm Sao) Ngàn Dặm Tương Tư

2220 lượt thích / 37637 lượt đọc
[Dân Quốc] " Nhân sinh nếu giống như lần đầu gặp gỡ thì thật tốt, giữa người với người không tồn tại cái gọi là duyên phận cũng thật tốt. Chi bằng cứ lãng quên hết mọi chuyện trong quá khứ của đôi ta, tương lai sẽ bớt nhớ nhung mà đau lòng tuyệt vọng... " . . . Tác giả Dạ Tước