WatTruyen.Com

[ 12 chòm sao ] Những kẻ phản loạn

Siêu nhiên

9509

Đang cập nhật

13-07-2022

[ 12 chòm sao ] Những kẻ phản loạn

951 lượt thích / 9509 lượt đọc
Đế chế được cai trị dưới sự tàn bạo của Đức vua, không ngừng dấy lên cơn sóng ngầm. Những cuộc kháng chiến thất bại trong suốt ngàn năm, tạo nên của phiến quân của hiện tại. Trên pháp trường, nguyện lấy thân mình thành kiếm, đức tin thành tấm gương, để phán xét vị hoàng đế trên vương toạ.