WatTruyen.Com

[(12chòm sao- Boylove)chấm bút cho những câu chuyện ]

Khoa học - viễn tưởng

8100

Đang cập nhật

14-08-2022

[(12chòm sao- Boylove)chấm bút cho những câu chuyện ]

487 lượt thích / 8100 lượt đọc
thể loại : Đam mỹ, hành động, huyền huyễn, hiện đại. Đây không có văn án đâu. Vì truyện này mới nghĩ ra thôi. • đôi lời : truyện có thể không nhiều hint cho các cặp đôi đã định nhưng chắc chắn nếu có xuất hiện hint, nó sẽ ngọt nhức răng mọi người. + xin nhắc lại đây là TRUYỆN ĐAM MỸ. +ngày tiến hành 26/3/2022 + ngày hoàn thành:

5 chương mới nhất truyện [(12chòm sao- Boylove)chấm bút cho những câu chuyện ]