WatTruyen.Com

[ AllSanzu - R18 ] Những Ngày Bận Rộn

Fanfiction

22410

Đang cập nhật

25-06-2022

[ AllSanzu - R18 ] Những Ngày Bận Rộn

2047 lượt thích / 22410 lượt đọc
-Couple: AllSanzu -R18: Cân nhắc trước khi xem -Thể loại: Oneshot, thập cảm -Nhận mọi yêu cầu thể loại (Trừ thể loại Sanzu nữ) -Truyện đầu tay, văn vẻ, thơ vần còn non, độc giả xem mong có thể nêu nhận xét, bắt lỗi chính tả giúp mình - Warning: OOC, lệch nguyên tác.