WatTruyen.Com

[AllTake] Memory

Fanfiction

49483

Đang cập nhật

22-10-2021

[AllTake] Memory

9303 lượt thích / 49483 lượt đọc
Cậu đã cứu được tất cả mọi người nhưng, có vẻ như cậu đã bị mất trí nhớ. Đây có lẽ là hình phạt cho cậu vì đã làm thay đổi tương lai. Các anh chồng của cậu sẽ làm gì để cậu nhớ ra họ đây? Mời đọc chương 1 Đọc Chương 0 để hiểu thêm nhá (•v•).

5 chương mới nhất truyện [AllTake] Memory