WatTruyen.Com

b ó n g

Kinh dị

54007

Đang cập nhật

16-03-2019

b ó n g

9825 lượt thích / 54007 lượt đọc
Hay chuyện bóng bay và những cái dây thòng lọng. Dựa trên oneshot kinh dị "Bóng bay treo cổ" của Ito Junji. Highest rank : #1 in Mystery

5 chương mới nhất truyện b ó n g