WatTruyen.Com

BH (ĐN) [Hoàn] Các ngươi theo ta làm gì?? Nữ chủ ở kia mà!!

Bí ẩn

245566

Hoàn thành

10-04-2018

BH (ĐN) [Hoàn] Các ngươi theo ta làm gì?? Nữ chủ ở kia mà!!

16653 lượt thích / 245566 lượt đọc
Tag: Np, Xuyên không, cổ đại, linh dị, tu tiên... Tình trạng: Full P/s: Đây là đồng nhân mình viết lại từ bộ nữ quan của Dã tỷ nên có gì thiếu sót các nàng nhớ ném đá nhẹ nhẹ tay thui nha! T^T

5 chương mới nhất truyện BH (ĐN) [Hoàn] Các ngươi theo ta làm gì?? Nữ chủ ở kia mà!!