WatTruyen.Com

[BHTT - EDIT HOÀN] Công Chúa Của Ta Trọng Sinh - Hoặc Hứa Hữu Nhất Thiên

Tiểu thuyết

294487

Hoàn thành

18-08-2021

[BHTT - EDIT HOÀN] Công Chúa Của Ta Trọng Sinh - Hoặc Hứa Hữu Nhất Thiên

34149 lượt thích / 294487 lượt đọc
•Tác phẩm: Ngã Đích Công Chủ Trọng Sinh Liễu •Tác giả: Hoặc Hứa Hữu Nhất Thiên •Editor: pastanista •Tích phân: 195,110,144 •Độ dài: 141 chương và 10 phiên ngoại •Thể loại: Song trọng sinh, cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, hỗ công, nữ phẫn nam trang, HE •Nhân vật chính: Lục Khải Phái × Kỳ Dương công chúa •Nguồn convert: https://wikidich.com/truyen/ta-cong-chua-trong-sinh-XZ37glS4CAqvNhG7 (đã được sự cho phép của converter Uyên)

5 chương mới nhất truyện [BHTT - EDIT HOÀN] Công Chúa Của Ta Trọng Sinh - Hoặc Hứa Hữu Nhất Thiên

Danh sách chương [BHTT - EDIT HOÀN] Công Chúa Của Ta Trọng Sinh - Hoặc Hứa Hữu Nhất Thiên