WatTruyen.Com

[BSD] Đoá hồng có gai...

Siêu nhiên

23531

Hoàn thành

26-03-2020

[BSD] Đoá hồng có gai...

2324 lượt thích / 23531 lượt đọc
Cố gắng HE, có thịt nhưng sẽ làm cho mù mờ đi. Shin soukoku, Soukoku. Có mang đi đâu nhớ ghi nguồn, đồng thời réo chủ thớt Dị ứng đồng tính xin lặng lẽ nhấn nút Back. Bộ truyện đầu tay, có lỗi gì cứ comment. Chủ thớt không giỏi Văn cho lắm...😅

5 chương mới nhất truyện [BSD] Đoá hồng có gai...