WatTruyen.Com

Chuyến đi tới tương lai

Fanfiction

43261

Hoàn thành

31-12-2020

Chuyến đi tới tương lai

2668 lượt thích / 43261 lượt đọc
Một ngày nọ, nhóm của Minato trong quá khứ bị một lỗ hổng của thời không thuật hút tới tương lai vào thời Hokage Đệ Thất Nhấn mạnh: đây là team Minato từ quá khứ trước khi Naruto được sinh ra đến tương lai , không phải là được hồi sinh Đây là lần đầu mình viết truyện, có gì mong mọi người góp ý cho