WatTruyen.Com

[coutryhuman] thay đổi cốt truyện? Easy! (2)

Hành động

3410

Đang cập nhật

02-12-2021

[coutryhuman] thay đổi cốt truyện? Easy! (2)

810 lượt thích / 3410 lượt đọc
nam là một người ham đọc truyện và chơi game! cậu do đọc truyện khi đi ngoài đường mà bị xe tông và ngủm. giờ con đường cậu đi sẽ khó khăn hơn nhiều đây _________ truyện rất dài nha___ TRUYỆN KHÔNG DÀNH CHO TRẺ EM!! CÓ NHỮNG NỘI DUNG BẠO LỰC VỚI NHỮNG CHAP KHÔNG PHÙ HỢP VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI _____\\\\___________

5 chương mới nhất truyện [coutryhuman] thay đổi cốt truyện? Easy! (2)