WatTruyen.Com

Diabolik Lovers: Em là của bọn anh

Ma cà rồng

160975

Hoàn thành

09-07-2021

Diabolik Lovers: Em là của bọn anh

3416 lượt thích / 160975 lượt đọc
Tên truyện : " Diabolik Lovers : Em là của bọn anh " Author : Thế Phong [ _Uri_Jiminie_ ] Tình trạng : Đã hoàn thành [ Đang trong hóa trình chỉnh sửa ] Giới thiệu sợ lược : " Cô là người các anh đã từng tinh tưởng , đã từng nhung nhớ nhưng bây giờ chữ ' đã từng ' sẽ được thay thế cho một tình yêu sâu đậm sẽ được xảy ra "

5 chương mới nhất truyện Diabolik Lovers: Em là của bọn anh