WatTruyen.Com

 [ĐOẢN] | Lịch sử, cổ phong | Huấn văn |

Cổ đại

1765

Đang cập nhật

11-08-2022

[ĐOẢN] | Lịch sử, cổ phong | Huấn văn |

165 lượt thích / 1765 lượt đọc
[Cẩm sắt vô đoan ngũ thập huyền, Nhất huyền nhất trụ tứ hoa niên.] Đàn gấm chẳng phải vô cớ mà có năm mươi dây Mỗi dây mỗi trụ gợi nhớ thời còn trẻ. - Cẩm sắt - Lý Thương Ẩn - (Chắc hông có cái đoản nào ngọt, cân nhắc trước khi nhảy. Mỗi đoản văn là câu chuyện ngắn về các nhân vật trong lịch sử, thích đôi nào thì viết đôi ấy nên khá tuỳ hứng =)) )