WatTruyen.Com

[Edit] Gặp phải ma tu, thần đều khóc.

Tâm linh

9

Đang cập nhật

21-09-2022

[Edit] Gặp phải ma tu, thần đều khóc.

0 lượt thích / 9 lượt đọc
Gặp phải ma tu, thần đều khóc. Tác giả: Nhất Chỉ Vô Kê. Editor: Cây hòe sau nhà. Nguồn: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2892573 Tình trạng bản gốc: 183 chương. Tình trạng edit: Đang tiến hành. Văn án: Vì sinh tồn mà công dân ba tốt Cố Tây Châu xuyên qua thế giới khác, trở thành một ma tu, sau đó...... Sau đó hắn lại xuyên trở lại. Trở về Cố Tây Châu rất tức giận, bởi vì học sinh hiến tế bản thân hồi sinh hắn kia dùng chính là trận pháp triệu hồi lệ quỷ Tà Thần, Cố Tây Châu hắn trước khi xuyên qua dù sao cũng là một công dân ba tốt tuân thủ luật pháp, làm sao đi một chuyến đến thế giới khác rồi trở về thì liền biến thành lệ quỷ Tà thần tội ác tày trời?! ---- Đám quỷ quái ở thế giới linh dị ban đầu trải qua tháng ngày Trời lớn thứ nhất ta lớn thứ hai hết sức vui vẻ, cho đến một ngày thế giới nhiệm vụ vô hạn linh dị không biết làm sao lại có một ma tu đến. Bọn quỷ quái: QAQ May mắn max điểm bệnh kiều công x ma tu không phát điên thụ. ps: 1 Vô hạn lưu, thế giới linh dị sinh tồn. 2 Có quỷ quái xuất hiện, nhưng ta cảm thấy không đáng sợ! Dù sao tiểu thụ là ma tu, quỷ thấy hắn còn sợ.