WatTruyen.Com

[EDIT] Tổng Hợp

Huyền ảo

2566

Đang cập nhật

04-08-2022

[EDIT] Tổng Hợp "TRÁNG THỤ"

169 lượt thích / 2566 lượt đọc
Edit: Nhàn Tóm lược: Nơi này chỉ có tổng hợp tráng thụ, cường thụ cùng não động thôi, không có đổi mới. Thể loại tráng thụ sinh con, cường thụ sinh con, ABO, cưỡng chế yêu các loại. Thích có thể đọc, ủng hộ nhiều hơn, cảm tạ ~ Một câu giới thiệu vắn tắt: Tổng hợp tráng thụ, cường thụ.