WatTruyen.Com

[hoàn] taeguk | yêu hận triền miên | edit ver

Fanfiction

49500

Hoàn thành

20-11-2021

[hoàn] taeguk | yêu hận triền miên | edit ver

3243 lượt thích / 49500 lượt đọc
Anh của cậu, xâm phạm bạn tốt nhất của cậu, cũng là em gái mà hắn yêu thương nhất. Hắn hành hạ, bỡn cợt cậu để đổi lấy những gì mà em gái hắn đã phải chịu đựng.

Danh sách chương [hoàn] taeguk | yêu hận triền miên | edit ver