WatTruyen.Com

[JeffBarcode / KimChay] Song sinh

Fanfiction

27041

Đang cập nhật

05-10-2022

[JeffBarcode / KimChay] Song sinh

3818 lượt thích / 27041 lượt đọc
Ở một vũ trụ khác, nơi mà Jeff Worakamon, Kim Kimhan, Barcode Tinnasit và Porchay Pichara là anh em của nhau. Điều gì sẽ xảy đến với họ? Trong cuộc chiến của gia tộc? Tình yêu hay tình thân? Đâu sẽ là lựa chọn cuối cùng..

5 chương mới nhất truyện [JeffBarcode / KimChay] Song sinh