WatTruyen.Com

JENSOO - Mục rữa 🔞

Fanfiction

340675

Hoàn thành

22-09-2022

JENSOO - Mục rữa 🔞

20203 lượt thích / 340675 lượt đọc
Tâm hồn của Jennie Kim chẳng còn nguyên vẹn, nhưng ít ra nó thuộc về Kim Jisoo. "Phá vỡ chính là cách để bắt đầu." ⚠️ Ngược, H, SM, Drama, and more ... 10/2/2020 - 28/4/2021 Chuyện là toi được #1 Chaelice (24/9) but vẫn chưa từng được #1 bên Jensoo luon ó, khum hiểu 🥹

Danh sách chương JENSOO - Mục rữa 🔞