WatTruyen.Com

Kích thích

Truyện ngắn

148918

Hoàn thành

10-03-2022

Kích thích

796 lượt thích / 148918 lượt đọc
Thông báo📣 Đây là truyện H, chủ yếu là thịt thà. Ai không thích có thể không đọc. Ai thích thì hoan nghênh mọi người ghé vào 😊 Lần đầu viết truyện, lời văn có thể sẽ bị lủng củng mn thông cảm nhá😊

5 chương mới nhất truyện Kích thích