WatTruyen.Com

Love Sacrifice ( Daniel _Jin)

Truyện ngắn

688

Đang cập nhật

30-05-2018

Love Sacrifice ( Daniel _Jin)

68 lượt thích / 688 lượt đọc
protagonist : jin , kan _ daniel -°-°-°-°-°-___________°-°-°-°-° _ novelette ___ Truyện ngắn .(gồm 60 chương ) _ tôi muốn viết nó vì nó là 1 nguyện vọng của tôi _ Ra chuyện nhanh quá nên có sai sot́ mình sẽ chỉnh sửa để, nó hoàn mĩ hơn