WatTruyen.Com

Ngọt Ngào

Fanfiction

184785

Đang cập nhật

15-05-2022

Ngọt Ngào

17632 lượt thích / 184785 lượt đọc
couple Taeguk " Jungkook, em vừa nói gì cơ? " " Tôi nói là Chúng ta kết hôn đi ". " Jungkook em đừng có mà làm loạn, đây là Kim Gia chứ không phải Jeon Gia ". " Tôi hỏi chú, nóc nhà có quan trọng không? ".

5 chương mới nhất truyện Ngọt Ngào