WatTruyen.Com

[Nguyên Châu Luật] Sugar and me

Fanfiction

27648

Đang cập nhật

29-11-2021

[Nguyên Châu Luật] Sugar and me

4522 lượt thích / 27648 lượt đọc
"喜欢你,却不一定爱你,爱你就一定很喜欢你" "Là thích thì không nhất định sẽ yêu, còn yêu thì nhất định là đã rất thích rồi." Tiểu Châu buôn kẹo đường🍭 x Tiểu Nguyên thích được dỗ ngọt 🍦 Truyện như tên, không ngược, không xoắn não, không cua, không plot twist gì ghê gớm, chỉ là xem hai bạn vờn nhau cho vui vậy đó màaa, ô kê chưa? 😎 Let's gooooo!!!