WatTruyen.Com

[Nguyên Châu Luật] Trăng chờ gió thu nổi

Fanfiction

93514

Hoàn thành

21-09-2021

[Nguyên Châu Luật] Trăng chờ gió thu nổi

14983 lượt thích / 93514 lượt đọc
Chuyện kể về quá trình bạn nhỏ Trương Gia Nguyên từ từ đến gần học thần Châu Kha Vũ, rồi rung động. Là ai rung động với ai? Là ai đem lòng mến mộ hoá thành thầm thương trộm nhớ? Là ai cùng ai từ từ trải qua con đường trưởng thành?

5 chương mới nhất truyện [Nguyên Châu Luật] Trăng chờ gió thu nổi