WatTruyen.Com

NOMIN • Màu Cồn

Fanfiction

73279

Đang cập nhật

23-01-2022

NOMIN • Màu Cồn

11599 lượt thích / 73279 lượt đọc
Lý Đế Nỗ, trí thông minh là di truyền từ ba, tính cách kiên nghị quyết đoán là thừa hưởng từ mẹ. Tưởng chừng đã hoàn hảo, nhưng vẫn còn thiếu một mảnh ghép nơi ngực trái, mảnh ghép mang tên La Tại Dân. Lý Đế Nỗ x La Tại Dân Bắt đầu: 210921 Hoàn thành: