WatTruyen.Com

NOMIN • Màu Cồn

Fanfiction

211166

Đang cập nhật

13-07-2022

NOMIN • Màu Cồn

27348 lượt thích / 211166 lượt đọc
Lý Đế Nỗ, trí thông minh là di truyền từ ba, tính cách kiên nghị quyết đoán là thừa hưởng từ mẹ. Tưởng chừng đã hoàn hảo, nhưng vẫn còn thiếu một mảnh ghép nơi ngực trái, mảnh ghép mang tên La Tại Dân. Lý Đế Nỗ x La Tại Dân Bắt đầu: 210921 Hoàn thành: 090722