WatTruyen.Com

Quân Sư Khó Làm (Lưu Bị x Gia Cát Lượng, Cao H)

Fanfiction

136965

Đang cập nhật

28-06-2022

Quân Sư Khó Làm (Lưu Bị x Gia Cát Lượng, Cao H)

4227 lượt thích / 136965 lượt đọc
Tam quốc đam mỹ, song tính, caoh, sinh tử, tướng quân công x quân sư thụ (hoàng đế x thừa tướng) WARNING: FAN TRONG SÁNG CỦA GIA CÁT LƯỢNG ĐỪNG ĐỌC!

5 chương mới nhất truyện Quân Sư Khó Làm (Lưu Bị x Gia Cát Lượng, Cao H)