WatTruyen.Com

(Quyển 1) Cướp Nam Phụ Liền Chạy Thật Kích Thích

Khoa học - viễn tưởng

1764

Đang cập nhật

26-09-2022

(Quyển 1) Cướp Nam Phụ Liền Chạy Thật Kích Thích

294 lượt thích / 1764 lượt đọc
Tên: [Mau Xuyên] Cướp nam phụ liền chạy thật kích thích. Hán Việt: Thưởng liễu nam phối tựu bào chân thứ kích [khoái xuyên] Tác giả: Hồ Dương Edit: Tinh Nguyệt + Naoki Tình trạng bản gốc: Hoàn thành (275 chương) Tình trạng bản edit: Lăn lê bò lết. Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại , HE, tình cảm, ngọt sủng, xuyên nhanh, chủ công, kim bài đề cử, vả mặt. ... Bởi vì wattpat giới hạn số chương truyện nên mình chia thành hai quyển Quyển 1: Từ chương 1 đến chương 190. Quyển 2: Từ chương 191 đến hết. Truyện cùng hệ liệt với hai bộ (tạm dịch): Xuyên nhanh chi thù sắc, chuyên nghiệp cắt tơ hồng.