WatTruyen.Com

 [Rantake/Rintake] Giam Cầm - Cưỡng Đoạt Em

Truyện ngắn

22114

Đang cập nhật

21-06-2022

[Rantake/Rintake] Giam Cầm - Cưỡng Đoạt Em

2405 lượt thích / 22114 lượt đọc
" Đau sao? Lúc phát hiện em bỏ đi, tim tôi còn đau gấp bội đó! " . . . Cậu sẽ ở đây, đợi hắn về, chỉ đợi duy nhất hắn... Chỉ nhìn mỗi hắn...nghe thấy mỗi hắn...vĩnh viễn dang chân cho hắn thao...chỉ một mình hắn. ______________ Au: Miana520 Chuyển ver: Kim_Quyen_1012 ❌FIC ĐÃ ĐƯỢC AU CHO PHÉP CHUYỂN VER ❌ 26/11/2021

5 chương mới nhất truyện [Rantake/Rintake] Giam Cầm - Cưỡng Đoạt Em

Danh sách chương [Rantake/Rintake] Giam Cầm - Cưỡng Đoạt Em