WatTruyen.Com

RIMURU SENSEI!! VỀ MA GIỚI THÔI!!

Siêu nhiên

569

Đang cập nhật

18-09-2022

RIMURU SENSEI!! VỀ MA GIỚI THÔI!!

110 lượt thích / 569 lượt đọc
[QUYỂN 2: CỦA BỘ CÁI CHẾT CỦA RIMURU] Lấy cảm hứng từ bộ truyện " iruma! Rimuru sensei gọi cậu kìa!".... cốt truyện sẽ đi Theo hướng khác

Danh sách chương RIMURU SENSEI!! VỀ MA GIỚI THÔI!!