WatTruyen.Com

「 TaeKook 」Tôi Không Muốn Quên Em

Fanfiction

565124

Hoàn thành

26-11-2021

「 TaeKook 」Tôi Không Muốn Quên Em

16722 lượt thích / 565124 lượt đọc
"Cậu vẽ giỏi như vậy, không bằng vẽ tôi đi, sau đó cậu có thể giữ làm kỉ niệm..." "Tôi có thể vẽ anh theo yêu cầu, nhưng tôi không cần hình của anh..." ... "Kim TaeHyung, tôi đợi thêm hai ngày, sau hai ngày anh không xuất hiện tôi lập tức phá nát bức tranh này!" "JungKook, anh về rồi..!" ... "Dù còn bên anh một giây thôi, em vẫn muốn yêu anh đến hết một giây đó..." "JungKook, anh không muốn quên em!"