WatTruyen.Com

[TEXTFIC] Quá trình (bị) cưa đổ của 🐰

Fanfiction

2017

Đang cập nhật

08-08-2021

[TEXTFIC] Quá trình (bị) cưa đổ của 🐰

388 lượt thích / 2017 lượt đọc
Bẫy trong bẫy. Ai đổ ai trước. Ai tán tỉnh ai. Không ai biết, có chuyện để hóng là vui rồi. Textfic [Song Vũ Điện Đài] • Châu Kha Vũ x Doãn Hạo Vũ (INTO1) • Thanh Xuân Vườn Trường: Học đệ mọt sách bỗng yêu đàn anh bảo vật của trường. Em phải cua được anh! Nhưng có một bí mật nhỏ em không hề biết.

5 chương mới nhất truyện [TEXTFIC] Quá trình (bị) cưa đổ của 🐰