WatTruyen.Com

Thánh Khư - Thần Đông

Siêu nhiên

15817

Đang cập nhật

20-01-2019

Thánh Khư - Thần Đông

107 lượt thích / 15817 lượt đọc
Tại bên trong tan hoang quật khởi, tại bên trong tịch diệt sống lại. Biển cả thành bụi, lôi điện khô kiệt, cái kia một sợi u vụ lại một lần tới gần đại địa, thế gian gông xiềng bị mở ra, một cái thế giới hoàn toàn mới như vậy tiết lộ thần bí một góc...