WatTruyen.Com

Tiếp Xúc Với Sự Sống - Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Tâm linh

3672

Hoàn thành

16-10-2018

Tiếp Xúc Với Sự Sống - Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

186 lượt thích / 3672 lượt đọc
Thiền tập giúp bạn có một nhận định mới, đúng đắn, an lạc, yêu đời và hạnh phúc hơn trong đời sống hàng ngày; để tiếp xúc với những gì mầu nhiệm đang có mặt, trong thân, tâm và hoàn cảnh chung quanh bạn.

5 chương mới nhất truyện Tiếp Xúc Với Sự Sống - Thiền Sư Thích Nhất Hạnh