WatTruyen.Com

[Tổng Tensai Silme] Độc Nhất Demon

Siêu nhiên

3278

Đang cập nhật

17-08-2022

[Tổng Tensai Silme] Độc Nhất Demon

483 lượt thích / 3278 lượt đọc
Map chính là thế giới của Rimuru: Một dòng thời gian khác trong thế giới rimuru, xen kẽ trong vòng lập thời gian. Map phụ: vvv.... Tên nhân vật chính: Tuấn Kiệt, Voynich Bta. Ảnh truyện chính là nhân vật chính. ⚠⚠ Truyện không tua nhiều, thích hợp đọc và cảm nhận! ⚠⚠