WatTruyen.Com

Trái Tim Miền Ái Tử [Full, Xuyên không, Dã sử Việt] - Vivu

Cổ đại

112016

Hoàn thành

16-10-2016

Trái Tim Miền Ái Tử [Full, Xuyên không, Dã sử Việt] - Vivu

6298 lượt thích / 112016 lượt đọc
Một cô sinh viên khoa Vật Lý vô tình lạc về Đại Việt cách nay hơn 470 năm, bắt gặp những xoay vần lịch sử thời loạn lạc mà trước nay chưa từng sách vở nào đề cập đến. Hoành sơn nhất đái, vạn đại dung thân. (Một dải núi ngang có thể dung thân muôn đời.)

5 chương mới nhất truyện Trái Tim Miền Ái Tử [Full, Xuyên không, Dã sử Việt] - Vivu