WatTruyen.Com

Trẫm và Nàng

Lãng mạn

18767

Đang cập nhật

20-02-2021

Trẫm và Nàng

1133 lượt thích / 18767 lượt đọc
Hiệu Nguyệt. Dù cho trong cung có bao nhiêu tuyệt sắc giai nhân phi tần mỹ nữ nhưng chỉ có nàng là người trẫm yêu nhất... Đã định là sẽ bên nhau suốt kiếp nhưng trớ trêu thay trời ban số mệnh trẫm là thiên tử, nhưng nàng yên tâm suốt kiếp này trẫm chỉ có mình nàng, một mình nàng thôi..