WatTruyen.Com

VILLAIN DEKU (QUÁ KHỨ ĐAU THƯƠNG HÌNH THÀNH NÊN MỘT NHÂN CÁCH KHÁC)

Hành động

104210

Hoàn thành

15-09-2018

VILLAIN DEKU (QUÁ KHỨ ĐAU THƯƠNG HÌNH THÀNH NÊN MỘT NHÂN CÁCH KHÁC)

6000 lượt thích / 104210 lượt đọc
deku trở thành villain thay vì anh hùng hết :))

5 chương mới nhất truyện VILLAIN DEKU (QUÁ KHỨ ĐAU THƯƠNG HÌNH THÀNH NÊN MỘT NHÂN CÁCH KHÁC)