WatTruyen.Com

[Vkook] Kẻ sát nhân [Hoàn]

Ngẫu nhiên

176375

Hoàn thành

29-07-2020

[Vkook] Kẻ sát nhân [Hoàn]

14286 lượt thích / 176375 lượt đọc
Tiêu đề: Kẻ sát nhân Thể loại: đam mỹ, boylove, nhất thụ nhất công, có ngọt có ngược, kinh dị, có cảnh giết người. Nhân vật chính: Jeon Jungkook; Kim Taehyung. Độ dài: Ba phần: Phần I: 13 chương. Phần II: 44 chương. Phần III: 13 chương. Tình trạng: Đã hoàn thành. Begin: 30/12/2019. Finish: 29/07/2020. NGHIÊM CẤM 🚫 🚫 + Không nhận chuyển ver. + Không mang truyện ra ngoài dưới mọi hình thức.

5 chương mới nhất truyện [Vkook] Kẻ sát nhân [Hoàn]