WatTruyen.Com

 [Vkook] Sinh Con Xong Ly Hôn

Fanfiction

36734

Hoàn thành

22-09-2022

[Vkook] Sinh Con Xong Ly Hôn

3027 lượt thích / 36734 lượt đọc
➢Thể loại: giới giải trí, cưới trước yêu sau, sinh tử văn, sủng ngọt, hài, truyện được viết trong bối cảnh đồng tính có thể kết hôn. ➢Tae Top×Kook Bot!! ➢ Câu chuyện tình yêu của diễn viên cùng kim chủ, bắt đầu từ Điền Chính Quốc chỉ là một diễn viên nhỏ hạng 180 lại nhìn kim cương vương lão ngũ hạng nhất Kim Thái Hanh lại đang chiếm được muốn gả nhất của nữ sinh trên tạp chí hàng năm, nghĩ thầm, loại vẻ mặt cấm dục lãnh đạm này, vừa nhìn chính là năng lực có vấn đề. Tuy nhiên sau đó sau một lần say rượu nào đó, cậu tự mình nghiệm chứng vấn đề này, một phát liền trúng, trong bụng có thằng cu của tổng tài "Không có năng lực". Bị tình địch thượng, Điền Chính Quốc cảm giác xui xẻo hết sức: "Đồ chó!" Kim Thái Hanh: "Gâu gâu." ➢Bắt đầu: 24/06/22 ➢Kết thúc: 22/09/22 ➢Là fic chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả. Đừng TO READ khi có định kiến về fic chuyển ver. #5 jungkook (15/7/22) #3 Vkook (21/9/22) #13 Vkook (23/9/22)

5 chương mới nhất truyện [Vkook] Sinh Con Xong Ly Hôn