WatTruyen.Com

Vkook | Thiếu Tướng Kim Cưng Chiều Em

Fanfiction

404409

Hoàn thành

20-05-2022

Vkook | Thiếu Tướng Kim Cưng Chiều Em

37839 lượt thích / 404409 lượt đọc
Thiếu tướng Kim và Tiểu bạch thỏ (◍•ᴗ•◍) "So với nghiện hôn thì thiếu tướng Kim nghiện Jeon Jungkook hơn" "Vậy thì em cũng phải có trách nhiệm, cho phép thiếu tướng Kim được cưng chiều em suốt đời" °°° • Author: mintk_06 • Kim Taehyung x Jeon Jungkook. • Thể loại: Hiện đại, Ngọt, Sủng, Sinh tử văn, Thiếu tướng ôn nhu si tình công x Trung khuyển tạc mao thụ, HE,... • Tình trạng: Đã hoàn. °°° Begin |24/08/21| End |20/05/22|