WatTruyen.Com

[BH-Kỳ Dụ Ký] Chuyển ver-Reckless Love(Hoàn)

Truyện ngắn

3246

Hoàn thành

27-08-2020

[BH-Kỳ Dụ Ký] Chuyển ver-Reckless Love(Hoàn)

332 lượt thích / 3246 lượt đọc
Tác Giả: RtNguyn Nhân vật chính: Hứa Giai Kỳ x Dụ Ngôn Nhân vật phụ: TXCB2 Độ dài truyện: 8 chương Nội dung: OE, ngược,... ________ Đây là 1 shortfic được cover lại, đã được sự đồng ý của tác giả. #32 txcb2 - 18/08/2020