WatTruyen.Com

[ĐM] Anh Trình - Vạn Lí Bình Trù

Truyện ngắn

4047

Hoàn thành

17-05-2019

[ĐM] Anh Trình - Vạn Lí Bình Trù

205 lượt thích / 4047 lượt đọc
Tác giả: Vạn Lí Bình Trù ( 万里平畴) Truyện gốc được đăng ở: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=4071487 Người dịch: 辰儿 (https://chener1997.wordpress.com/) Thể loại: Hiện thực, ngôi thứ hai. https://chener1997.wordpress.com/trinh-ca-van-li-binh-tru/

5 chương mới nhất truyện [ĐM] Anh Trình - Vạn Lí Bình Trù