WatTruyen.Com

« Hwangmini » Pain

Fanfiction

53416

Hoàn thành

19-03-2020

« Hwangmini » Pain

6414 lượt thích / 53416 lượt đọc
Có người từng nói:"Đúng thời điểm, gặp đúng người là hạnh phúc, đúng thời điểm, gặp sai người là bi thương, sai thời điểm, gặp đúng người là tiếc nuối, sai thời điểm, gặp sai người là bất đắc dĩ" Nhưng đối với Hwang Yunseong, chỉ cần là Kang Minhee thì cho dù có là sai thời điểm, anh vẫn cảm thấy hạnh phúc... Ai cũng nghĩ rằng vết thương nào cũng có thể hồi phục, vết thương nào cũng có thể lành lại.Nhưng vết thương mà Kang Minhee đang mang trong lòng là ngoại lệ, sẽ chẳng có phép màu nào xuất hiện cả, có lẽ là cả cuộc đời này, nó sẽ chẳng bao giờ có thể lành lại.