WatTruyen.Com

[ quên tiện R18] W: re Song Sinh (QT)

Fanfiction

8395

Đang cập nhật

24-02-2020

[ quên tiện R18] W: re Song Sinh (QT)

231 lượt thích / 8395 lượt đọc
Au: viciousx Đọc trước thuyết minh: * thiên lôi cuồn cuộn: Quên tiện hiện đại AU, hai cơ một tiện siêu ~ tao ~ bánh ~ giả thiết, thỉnh chú ý. * không có không tốt ngạnh, chỉ có viết không tốt tác giả w * vị thành niên chớ nhập * này thiên là chỉ ăn thịt vô cốt truyện văn ⟪ song sinh ⟫ tân tu bản, hy vọng có thể tăng lên tình, thêm luyến ái còn có dài hơn xe. ............ Nếu ai đã đọc bản song sinh rồi thì đây là bản chỉnh sửa lại của tác giả. Vẫn thịt ngập họng. :)))))