WatTruyen.Com

Ta không phải cố ý thượng sai người - Bạc Tiếu (Chủ công, NP, NTR)

Tiểu thuyết

742

Đang cập nhật

28-02-2021

Ta không phải cố ý thượng sai người - Bạc Tiếu (Chủ công, NP, NTR)

35 lượt thích / 742 lượt đọc
Quý Nhất Minh tan tầm lạp, Quý Nhất Minh mang lão bà về nhà làm tình lạp, Quý Nhất Minh phát hiện thượng sai rồi người. Quý Nhất Minh hẹn hò lạp, Quý Nhất Minh mang lão bà khai phòng làm tình lạp, Quý Nhất Minh phát hiện lại thượng sai rồi người. Quý Nhất Minh lại làm tình lạp, vẫn là thượng sai rồi người. Lão bà:...... Ta có thể thế nào, còn không phải chỉ có thể đem ngươi tha thứ. Mặt manh chứng ôn nhu săn sóc công X mỗi ngày đều ở cùng "Tiểu tam tiểu tứ" đấu trí đấu dũng nón xanh chịu 1V nhiều chịu, nhiều cốt truyện, đi thận đi tâm Công có mặt manh chứng ( sáng tác mặt manh, đọc làm không biết nhìn người, tư thiết nhiều hơn, xin đừng tích cực ) Vô ý thức tra, np hậu cung văn, lão bà là đại phòng, mặt khác chính là tiểu thiếp Mỗi ngày buổi tối 11: 11 đổi mới Weibo: Trần Anh tuấn vì cái gì như vậy anh tuấn a QQ đàn: 824868165 NTR is da best, vì quả đầu xanh thảo nguyên của thụ thắp ba nén nhang :3

5 chương mới nhất truyện Ta không phải cố ý thượng sai người - Bạc Tiếu (Chủ công, NP, NTR)

Danh sách chương Ta không phải cố ý thượng sai người - Bạc Tiếu (Chủ công, NP, NTR)