WatTruyen.Com

Vương Nhất Đại - Nhục Hoàn Tử

Tiểu thuyết

484

Hoàn thành

19-05-2020

Vương Nhất Đại - Nhục Hoàn Tử

12 lượt thích / 484 lượt đọc
*Hồi đó đọc thấy thiên công giờ xem lại chắc tầm hỗ sủng, đã check all cúc khiết. Tóm tắt: Phong cách: Nguyên sang nam nam hiện đại ' chưa thiết trí ' hài kịch cao H nhẹ nhàng Vương Nhất Đại, gay vòng nổi danh 1 hào, cư nhiên mặc vào tây trang, đi vào thành phố A nổi danh quý tộc trường học đương nổi lên lão sư, quả thực làm người ngã phá mắt kính! Khoác văn nhã áo ngoài kỳ thật dâm đãng tới rồi cực điểm hiệu trưởng, lãng đến cùng yêu tinh có liều mạng mỹ thuật lão sư, dương quang soái khí học sinh chuyên thể thao, còn có tự cho mình rất cao cái gọi là giáo thảo...... "Vương lão sư, hôm nay ký túc xá không những người khác......" "Vương lão sư, ngươi có thể...... Khi ta nhân thể người mẫu sao?" "Nhất Đại, tới ta văn phòng......" ......

Danh sách chương Vương Nhất Đại - Nhục Hoàn Tử