WatTruyen.Com

Way back love || Jensoo

Fanfiction

142818

Đang cập nhật

23-01-2022

Way back love || Jensoo

15459 lượt thích / 142818 lượt đọc
Tình yêu của người trưởng thành. Phức tạp, dằn vặt và đầy mâu thuẫn. Độc hại nhưng không thể buông bỏ. Tình yêu của họ là một vòng lặp kéo dài không hồi kết... Con đường trở về với tình yêu chẳng dễ dàng... --- Cảnh báo fic có nội dung ngược một cách luẩn quẩn ! :) Fic chứa yếu tố gây mệt mỏi =)) FIC TỰ VIẾT, KHÔNG COVER - ĐỀ NGHỊ KHÔNG REUP, COVER FIC CỦA MÌNH. Start : 10.10.2021 -